Máy Cắt Laser STX  612 MK III

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
Máy Cắt Laser STX  612 MK III
Model: STX  612 MK III
Đặc điểm
Thực hiện cắt laser không giới hạn đối với những vật liệu và độ dày vật liệu khác nhau. Hệ thống tự động bù trừ khoảng cách tiêu cự thay đổi do sự nhiễm bẩn ống kính gây ra.