Super Turbo X Mark III

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
SUPER TURBO X MARK III
Model: STX 48 Mk III STX 510 Mk III STX 612 Mk III
Nhà sản xuất : Mazak
Đặc điểm
Ưu điểm của máy cắt laser SUPER TURBO-X Mk III là làm việc hiệu quả, năng suất vượt trội và vận hành tự động