Xi măng không thể thiếu được trong bất cứ công trình nào.Là chất kết dính nên xi măng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất.Chất lượng và tỷ lệ pha trộn xi măng cũng là bài toán cho các kỹ sư công trình để cân đối giữa chất lượng công trình và giá thành sản xuất.

Weldtec giới thiệu với các bạn về ứng dụng hàn đắp phục hồi cho ngàng xi măng