Công nghệ hàn đang phát triển rộng rãi ,áp dụng trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp.Do vậy nhu cầu làm việc trong lĩnh vực này cũng cao hơn.

Để đào tạo các thợ hàn,kỹ sư giỏi cung cấp nhân lực cho tương lai.Weldtec giới thiệu một thiết bị hàn ảo để giúp quá trình học tập này tăng thêm hiệu quả và giảm chi phí đào tạo

Thiết bị Hàn Ảo ứng dụng cho đào tạo nghề hàn: