TUYỂN DỤNG

%filename - weldtec%

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỤNG CỤ CẮT GỌT KIM LOẠI 500$-1000$

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BÁN HÀNG BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, TP.HCM – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY HÀN TẠI HÀ NỘI-THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ, THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI, HCM – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D CƠ KHÍ – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING – GRAPHIC DESIGNER- THÁNG 3.2109

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG – P. KINH DOANH TOOL, P. HÀN, P.DỊCH VỤ, DỰ ÁN THÁNG 10, 11

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG THÁNG 5-6/2018 NHÂN VIÊN SALE MÁY HÀN VÀ MÁY CNC

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KỸ THUẬT 12/2017

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH 7/2017 – PHÒNG HÀN/PHÒNG TOOL

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG KỸ THUẬT TẠI HẢI PHÒNG HẠN NỘP 24/4/2017

%filename - weldtec%

TUYỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT HẠN NỘP 8/3/2017

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HẠN NỘP 31/7/2016

%filename - weldtec%

CẦN TUYỂN CÁN BỘ KINH DOANH THIẾT BỊ CƠ KHÍ 30/3/2016

%filename - weldtec%

KẾ TOÁN KHO HÀNG VÀ HÀNH CHÍNH HỒ CHÍ MINH 30/06/2015

%filename - weldtec%

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG

%filename - weldtec%

KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG 2015