QUE HÀN TIG, CÁC LOẠI QUE BÙ HÀN TIG

QUE HÀN TIG Phương pháp hàn tig có thể hàn không dùng que đắp,tùy thuộc vào dạng mối nối và kim loại hàn,đồng thời khi hàn trên vật liệu mỏng có thể dùng kiểu mối hàn bẻ mí và hàn không … Đọc tiếp QUE HÀN TIG, CÁC LOẠI QUE BÙ HÀN TIG