KỸ THUẬT CẮT BẰNG KHÍ OXY

KỸ THUẬT CẮT BẰNG KHÍ Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí là dùng nhiệt lượng của ngọn lửa khí cháy axetylen hoặc các khí cháy khác với oxy để nung nóng chỗ cắt đến nhiệt độ cháy. Khi đã … Đọc tiếp KỸ THUẬT CẮT BẰNG KHÍ OXY