KẾT CẤU THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghệ. Tiêu  chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên … Đọc tiếp KẾT CẤU THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ