CÔNG NGHỆ ROBOT HÀN, TĂNG NHANH TẠI VIỆT NAM

HÀN ROBOT ! XÓA BỎ NHỮNG KHÁI NIỆM SAI VỀ CÔNG NGHỆ HÀN ROBOT Robot hàn đang dần trở thành chuẩn mực chung của ngành cơ khí chế tạo tại Mĩ. Thực tế, Tập đoàn Robot quốc tế (IFR), số … Đọc tiếp CÔNG NGHỆ ROBOT HÀN, TĂNG NHANH TẠI VIỆT NAM