VẬT LIỆU HÀN

Vật liệu hàn : Que hàn,thuốc hàn,dây hàn,mỏ hàn…của các thương hiệu nổi tiếng : UTP, Lincoln, Soudokay, Bohler…
Vật liệu hàn được phân thành các nhóm riêng biệt, phân loại theo phương thức tham gia vào việc hình thành mối hàn.Chia thành 2 nhóm:
Nhóm vật liệu hàn tham gia trực tiếp vào việc hình thành mối hàn:
-Que hàn hồ quang tay
-Dây hàn và các loại điện cực nóng chảy khi hàn trong khí bảo vệ,hàn lớp thuốc và hàn điện xỉ
-Dây hàn phụ và các loại vật liệu kim loại khác(Băng,thỏi) trong các phương pháp hàn nóng chảy
-Ngoài ra ở mức độ tham gia thấp hơn,đó là thuốc hàn và các loại khí bảo vệ hoạt tính
Nhóm vật liệu không tham gia trực tiếp vào việc hình thành kim loại mối hàn:
-Các loại điện cực không nóng chảy (Điện cực vonfram,điện cực graphit,điện cực cacbon,…)
-Các loại khí trơ: Argon,heli…