Máy Gia Công Đa Chức Năng Integrex E-H
Trung bình 5 * 43872 bình chọn

TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC ĐA CHỨC NĂNG

Trung Tâm Gia Công CNC có thể thực hiện nhiều chức năng trên một hệ thống, dùng cho những sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao và sản xuất theo quy trình lớn. Trung tâm gia công CNC được phân chia làm 2 loại: Trung tâm gia công CNC đứng và Trung tâm gia công CNC ngang.

shop acc lien quan