ROBOT HÀN MIG/MAG

Phục vụ sản xuất hàng loạt, thay thế con người với chất lượng hàn và năng suất làm việc cao. Hệ thống điều khiển robot dễ dàng, có thể hàn mọi tư thế với tốc độ và mối hàn rất tốt…