Robot Hàn Tig DC TM-1100
Trung bình 5 * 43874 bình chọn

ROBOT HÀN TIG

Ứng dụng cho các sản phẩm có yêu cầu cao về mối hàn,chi tiết mỏng,tăng năng suất làm việc rất nhiều lần và giảm chi phí nhân công do đặc thù của hàn TIG yêu cầu tay nghề thợ hàn cao.