ROBOT CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG

Thân thiện với môi trường và có thể được ứng dụng trong rất nhiều quá trình làm việc bằng robot.Có khả năng kết hợp them nhiều robot để tang khả năng chịu tải của hệ thống robot…