Ugint

Sản phẩm Trung tâm gia công đứng Ugint với công nghệ tiên tiến và thiết kế nhỏ gọn. Lựa chọn tối ưu sản xuất đại trà linh kiện ô tô, Công nghệ thông tin và sản xuất khuôn mẫu. Trung tâm gia công linh hoạt với tốc độ cao và cứng vững.