MÁY PHÁT HÀN

Máy phát hàn là sự kết hợp giữa máy phát điện và máy hàn