Máy Mài Công Cụ M-40 FullMark
Trung bình 5 * 43877 bình chọn

MÁY MÀI

Máy mài có hai loại chính: Máy mài tròn và máy mài phẳng. Thiết kế thân thiện ,dễ sử dụng ,độ bền rất cao