MÁY MÀI-MÀI DOA

Máy doa đặc biêt hữu ích tron việc sản xuất các bạc dẫn hướng và các đồ gá, khi cần có quan hệ độ chính xác kích thước giữa định vị chi tiết gia công và lỗ bạc dẫn được dùng để định vị chính xác lỗ