Máy Khoan Cần FRD-1100S
Trung bình 5 * 43872 bình chọn

MÁY KHOAN

Khoan là phương pháp cơ bản để tạo lỗ từ phôi đặc. Khoan có khả năng thực hiện các nguyên công khoan, taro, doa, bavia, vát mép… trên các chi tiết làm bằng kim loại và hợp kim.