PANASONIC

Độ bền rất cao, hoạt động bền bỉ và ổn định trong thời gian dài.Hồ quang đẹp và mối hàn ngấu, dễ dàng thao tác và điều chỉnh thông số. Dễ dàng vận hành cho người thợ hàn