PANASONIC

Hoạt động với hiệu suất cao, ổn định trong thời gian dài. thích hơp với điều kiện khắc nghiệt. Hồ quang đẹp , dễ dàng cho ra mối hàn đẹp