Máy Hàn YD-400TA3
Trung bình 5 * 43874 bình chọn

PANASONIC

Hoạt động với hiệu suất cao, ổn định trong thời gian dài. thích hơp với điều kiện khắc nghiệt. Hồ quang đẹp , dễ dàng cho ra mối hàn đẹp

shop acc lien quan