LINCOLN ELECTRIC

Dễ dàng vận hành, độ bền rất cao, tích hơp nhiều công nghệ hàn trong máy hàn que, thổi than…