HÀN QUE THÔNG THƯỜNG

Các chức năng thông thường của một máy hàn que được cea tích hợp và cải tiến dễ dàng cho người sử dụng, dễ mồi hồ quang và ổn định