CEA

Đặc tính hồ quang tuyệt vời và ổn định, tính bền chăc, ổn định cao, Thích hợp sử dụng với công tác bảo trì, đóng tàu, kết cấu thép…