CEA

Đặc tính hồ quang tuyệt vời và ổn định, tính bền chăc, ổn định cao, Thích hợp sử dụng với công tác bảo trì, đóng tàu, kết cấu thép…

shop acc lien quan