Máy Hàn Plasma Tetrix T352 Synergic
Trung bình 5 * 43876 bình chọn

MÁY HÀN PLASMA

Giao thức kết nối theo tiêu chuẩn cho các ứng dụng hàn tự động (start/stop, điều khiển dòng áp)