LINCOLN ELECTRIC

Là máy hàn công nghiệp được thiết kế và sản xuất theo công nghệ Invertec kỹ thuật số mới nhất.