MÁY HÀN ĐIỆN TRỞ

Áp dụng điện trở giữa 2 bề mặt tiếp xúc để sinh ra nhiệt dưới tác dụng của dòng điện…