Các Loại Máy Đặc Biệt
Trung bình 5 * 43875 bình chọn

MÁY HÀN ĐIỆN TRỞ

Áp dụng điện trở giữa 2 bề mặt tiếp xúc để sinh ra nhiệt dưới tác dụng của dòng điện…