TRẠM MÁY CỐ ĐỊNH

ARO cung cấp một loạt giải pháp để đáp ứng các ứng dụng hàn điểm, hàn lăn, hàn giáp mối và hàn nổi. Được sản xuất từ các mô-đun tiêu chuẩn, các máy này được lắp ráp trong thời gian tối thiểu để kiểm soát chi phí hoàn hảo.