SÚNG HÀN CỐ ĐỊNH

Để tất cả các ứng dụng hàn điện trở được bảo vệ, đối với máy hàn “dụng cụ cứng”, ARO cung cấp một loạt các loại súng hàn cố định được thiết kế thông qua một hệ thống hoàn chỉnh gồm thân súng, tay súng và các bộ phận khác. Với kiến trúc tương đối đơn giản, súng hàn cố định rất đáng tin cậy và có thể hoạt động với công suất sản xuất cao.