Phụ Kiện Cắt Plasma

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
PHỤ KIỆN CẮT PLASMA
-Sử dụng mỏ cắt và phụ kiện chính hãng của Hypertherm là cách duy nhất để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho máy.
-Mỏ cắt và phụ kiện luôn được áp dụng với những công nghệ mới nhất, áp dụng các tiệu chuẩn chất lượng cao nhất nhằm nâng cao hiệu suất

Hãng sản xuất: ,
Danh mục sản phẩm :

Hotline: 0904.282.282
Email: hungnv@weldtec.com.vn

Mô tả

Phụ kiện cắt Plasma chính hãng !

Sử dụng mỏ cắtphụ kiện Plasmachính hãng của Hypertherm là cách duy nhất để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho máy. Mỏ cắt và phụ kiện luôn được áp dụng với những công nghệ mới nhất, áp dụng các tiệu chuẩn chất lượng cao nhất nhằm nâng cao hiệu suất.

Công nghệ SilverPlus áp dụng mặt tiếp xúc giữa hafnium và bạc. Mặt tiếp xúc giữa hafnium và bạc chịu nhiệt cao hơn và kết cấu chặt chẽ hơn so với giữa hafnium và đồng. Vì vậy, sử dụng hafnium sẽ lâu hơn.  Dựa theo 2 yếu tố trên dẫn đến kéo dài tuổi thọ điện cực đáng kể.

STTSản phẩm
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 30XPMã hàng
1Chụp bảo vệ bép420116
2Chụp bảo vệ bép Finecut420115
3Chụp bảo vệ mỏ420114
4Bép cắt Duramax LT420118
5Bép cắt Duramax LT Finecut420117
6Điện cực420120
7Vòng tạo lốc420211
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 45XPMã hàng
1Chụp bảo vệ bép, Cắt tay220818
2Chụp bảo vệ bép, Cắt máy220817
3Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Control)420480
4Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Control)420414
5Chụp bảo vệ bép – Vạch dấu 10-25A420542
6Chụp bảo vệ bép (Cắt tay Finecut)220931
7Chụp bảo vệ bép (Cắt máy Finecut)220948
8Chụp bảo vệ mỏ220854
9Bép cắt 45A220941
10Bép thổi 25-45A420419
12Bép thổi/vạch dấu 10-25A420415
13Bép cắt Finecut220930
14Điện cực220842
15Điện cực CopperPlus220777
16Vòng tạo lốc (trừ Cắt tay Finecut)220857
17Vòng tạo lốc (Cắt tay Finecut)220947
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 65Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ tay 45-85A220818
2Chụp bảo vệ bép mỏ máy 45-85A220817
3Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Removal)220798
4Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Control)420480
5Chụp bảo vệ bép (Cắt tay Finecut)220931
6Chụp bảo vệ bép (Cắt máy Finecut)220948
7Chụp bảo vệ mỏ 10-105A220854
8Bép cắt 45A220941
9Bép cắt 65A220819
10Bép thổi 65/85A220797
11Bép cắt Finecut220930
12Điện cực220842
13Điện cực CopperPlus220777
14Vòng tạo lốc (trừ Cắt tay Finecut)220857
15Vòng tạo lốc (Cắt tay Finecut)220947
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 85Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ tay 45-85A220818
2Chụp bảo vệ bép mỏ máy 45-85A220817
3Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Removal)220798
4Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Control)420480
5Chụp bảo vệ bép (Cắt tay Finecut)220931
6Chụp bảo vệ bép (Cắt máy Finecut)220948
7Chụp bảo vệ mỏ 10-105A220854
8Bép cắt 45A220941
9Bép cắt 65A220819
10Bép cắt 85A220816
11Bép thổi 65/85A220797
12Bép cắt Finecut220930
13Điện cực220842
14Điện cực CopperPlus220777
15Vòng tạo lốc (trừ Cắt tay Finecut)220857
16Vòng tạo lốc (Cắt tay Finecut)220947
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 105Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ tay 45-85A220818
2Chụp bảo vệ bép 105A mỏ tay220992
3Chụp bảo vệ bép mỏ máy 45-85A220817
4Chụp bảo vệ bép 105A mỏ máy220993
5Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Removal)220798
6Chụp bảo vệ bép thổi 45-105A (Max Control)420480
7Chụp bảo vệ bép (Cắt tay Finecut)220931
8Chụp bảo vệ bép (Cắt máy Finecut)220948
9Chụp bảo vệ bép (FlushCut)420536
10Chụp bảo vệ mỏ 10-105A220854
11Chụp bảo vệ mỏ (FlushCut)420540
12Bép cắt 45A220941
13Bép cắt 65A220819
14Bép cắt 85A220816
15Bép cắt 105A220990
16Bép thổi 105A220991
17Bép cắt Finecut220930
18Bép FlushCut 65-105A420533
19Điện cực220842
20Điện cực CopperPlus220777
21Vòng tạo lốc 105A220994
22Vòng tạo lốc (trừ Cắt tay Finecut)220857
23Vòng tạo lốc (Cắt tay Finecut)220947
24Vòng tạo lốc (FlushCut)420539
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax 125Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ tay Duramax Hyamp 45-65A420172
2Chụp bảo vệ bép mỏ tay Duramax Hyamp 125A420000
3Chụp bảo vệ bép mỏ máy Duramax Hyamp 45-65A420168
4Chụp bảo vệ bép mỏ máy Duramax Hyamp 125A220976
5Chụp bảo vệ bép thổi 65-125A (Max Removal)420112
6Chụp bảo vệ bép thổi 65-125A (Max Control)420509
7Chụp bảo vệ bép FineCut420152
8Chụp bảo vệ mỏ Duramax Hyamp220977
9Bép cắt Duramax Hyamp 45A420158
10Bép cắt Duramax Hyamp 65A420169
11Bép cắt Duramax Hyamp 125A220975
12Bép thổi Duramax Hyamp 125A420001
13Bép cắt Finecut420151
14Điện cực Duramax Hyamp220971
15Vòng tạo lốc (trừ Cắt tay Finecut) Duramax Hyamp220997
16Vòng tạo lốc (Cắt tay Finecut) Duramax Hyamp420159
Phụ kiện máy cắt Plasma Maxpro200Mã hàng
1Chụp bảo vệ 50A220532
2Chụp bảo vệ 130A220936
3Chụp bảo vệ 200A420045
4Chụp bảo vệ mỏ220936
5Bép cắt 50A220890
6Bép cắt 130A220892
7Bép cắt 200A420044
8Vòng tạo lốc 50A220529
9Vòng tạo lốc 130/200A220488
10Đện cực 50A220528
11Điện cực 130A220937
12Điện cực 200A220937
13Ống nước220521
Phụ kiện máy Plasma HPR130XD-260XDMã hàng
1Chụp bảo vệ mỏ 30A/130A220747
2Chụp bảo vệ mỏ 200A/260A/Bevel220637
3Chụp bảo vệ 30A220194
4Chụp bảo vệ 50A220555
5Chụp bảo vệ 80A220189
6Chụp bảo vệ 130A220183
7Chụp bảo vệ 200A220761
8Chụp bảo vệ 260A220764
9Chụp bảo vệ bép 30/50A220754
10Chụp bảo vệ bép 80/130A220756
11Chụp bảo vệ bép 200A220757
12Chụp bảo vệ bép 260A220760
13Bép cắt 30A220193
14Bép cắt 50A220554
15Bép cắt 80A220188
16Bép cắt 130A220182
17Bép cắt 200A220354
18Bép cắt 260A220439
19Vòng tạo lốc 30A220180
20Vòng tạo lốc 50A220553
21Vòng tạo lốc 80/130A220179
22Vòng tạo lốc 200A220353
23Vòng tạo lốc 260A220436
24Điện cực O2 30A220192
25Điện cực O2 50A220552
26Điện cực O2 80A220187
27Điện cực O2 130A220181
28Điện cực O2 200A220352
29Điện cực O2 260A220435
30Điện cực bạc 130A220665
31Điện cực bạc 200A220666
32Điện cực bạc 260A220668
33Ống nước220340
Phụ kiện máy Plasma HPR130XD-260XD BevelMã hàng
1Chụp bảo vệ mỏ Bevel 80-260A220637
2Chụp bảo vệ Bevel 80/130A220742
3Chụp bảo vệ Bevel 200A220658
4Chụp bảo vệ Bevel 260A220741
5Chụp bảo vệ Bevel 260A*220897
6Chụp bảo vệ bép Bevel 80/200A220845
7Chụp bảo vệ bép Bevel 130/260A220740
8Chụp bảo vệ bép Bevel 260A*220896
9Bép Bevel 80A220806
10Bép Bevel 130A220646
11Bép Bevel 200A220659
12Bép Bevel 260A220542
13Bép Bevel 260A*220898
14Điện cực Bevel 80A220802
15Điện cực Bevel 130A220649
16Điện cực Bevel 200A220662
17Điện cực Bevel 260A220541
18Điện cực Bevel 260A*220899
19Ống nước Bevel 80/130/200A220700
20Ống nước Bevel 260A*220571
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax30Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép T30V220569
2Chụp bảo vệ mỏ T30V220483
3Bép cắt T30V220480
4Điện cực T30V220478
5Vòng tạo lốc T30V220479
6Mỏ cắt tay T30V088001
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax45Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép – mỏ tay220674
2Chụp bảo vệ bép – mỏ máy220673
3Chụp bảo vệ bép – mỏ thổi220675
4Chụp bảo vệ mỏ220713
5Bép cắt220671
6Bép thổi220672
7Bép cắt Duramax Hyamp420158
8Điện cực220669
9Vòng tạo lốc220670
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax1000Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ cắt tay120929
2Chụp bảo vệ bép mỏ cắt máy120930
3Chụp bảo vệ mỏ120928
4Bép cắt 60Amp120931
5Bép cắt 60Amp220007
6Điện cực120926
7Vòng tạo lốc120925
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax1250Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép120979
2Chụp bảo vệ bép mỏ cắt tay120929
3Chụp bảo vệ bép mỏ cắt máy120930
4Chụp bảo vệ mỏ120928
5Bép cắt120927
6Bép cắt120980
7Điện cực120926
8Vòng tạo lốc120925
Phụ kiện máy cắt Plasma Powermax1650Mã hàng
1Chụp bảo vệ bép mỏ tay T100220065
2Chụp bảo vệ bép120979
3Chụp bảo vệ bép mỏ máy T100220047
4Chụp bảo vệ mỏ220048
5Bép cắt T100220011
6Bép cắt T100220064
7Điện cực 100A220037
8Vòng tạo lốc 100A220051
Phụ kiện máy cắt Plasma Max200Mã hàng
1Điện cực 200A220021
2Điện cực 100A120547
3Bép cắt 200A020608
4Bép cắt 100A020611
5Chụp bảo vệ bép 200A020424
6Chụp bảo vệ bép 100A020448
7Vòng tạo lốc020607
8Chụp bảo vệ mỏ120837
9Thân mỏ thẳng120584

Liên hệ  mua sản phẩm 

Showroom thiết bị hàn

Địa chỉ: 435 Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 3869 8011   Fax : 024-38698111
Email : anhnv@weldtec.com.vn
Phone : 0904 182 789


VIDEO

Thông tin bổ sung

Ưu điểm

Sử dụng mỏ cắt và phụ kiện chính hãng của Hypertherm là cách duy nhất để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho máy.

1 review for Phụ Kiện Cắt Plasma

  1. 5 trên 5

    Phụ kiện cắt Plasma chính hãng, hàng siêu bền…

Add a review

Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ: 0904.282.282 - 0912.633.668 Để Yêu Cầu Tư Vấn Và Báo Giá Sản Phẩm !

Sản Phẩm Đề Xuất