High Precision Collet Holder HDC●A

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review

in stock
High Precision Collet Holder HDC●A
Model: BT SERIES
Chuôi Kẹp Độ Chính Xác Cao HDC●A
Đặc điểm
Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ. Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ… chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu.)

Hãng sản xuất :
Danh mục sản phẩm :

Hotline: 0904.282.282
Email: hungnv@weldtec.com.vn

TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG

Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ. Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ, chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu)

Có nhiều tiêu chuẩn như : HSK 40A, HSK 50A, HSK 63A, HSK 100A, HSK 25E, HSK 32E, HSK 50E, HSK 63F, UTS 5040, UTS 6350, UTS 10080, ST 20, ST 32

High Precision Collet Holder HDC●A – Chuôi Kẹp Độ Chính Xác Cao HDC●A

Model

d

L

B

L1

D1

Nut

Kg

Collet

Spanner

BT30-HDC07A-45

0.5~7

45

0~4

22~43

23

HDP-07A

0.5

FDC-07

S-0

BT30-HDC07A-60

0.5~7

60

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.5

BT30-HDC07A-75

0.5~7

75

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.5

BT30-HDC07A-90

0.5~7

90

0~4

22~45

23

HDP-07A

0.6

BT30-HDC09A-45

2.5~9

45

0~4

27~44

26

HDP-09

0.5

FDC-09

S-1L

BT30-HDC09A-60

2.5~9

60

0~4

27~54

26

HDP-09

0.5

BT30-HDC09A-75

2.5~9

75

0~4

27~57

26

HDP-09

0.6

BT30-HDC09A-90

2.5~9

90

0~4

27~57

26

HDP-09

0.6

BT30-HDC12A-45

2.5~12

45

0~5

33~51

32

HDP-12

0.5

FDC-12

S-3L

BT30-HDC12A-60

2.5~12

60

0~5

33~54

32

HDP-12

0.6

BT30-HDC12A-75

2.5~12

75

0~5

33~69

32

HDP-12

0.6

BT30-HDC12A-90

2.5~12

90

0~5

33~69

32

HDP-12

0.7

BT30-HDC16A-45

3.5~16

45

0~6

38~51

36

HDP-16

0.4

FDC-16

S-4L

BT30-HDC16A-60

3.5~16

60

0~6

38~54

36

HDP-16

0.6

BT30-HDC16A-75

3.5~16

75

0~6

38~69

36

HDP-16

0.6

BT30-HDC16A-90

3.5~16

90

0~6

38~82

36

HDP-16

0.7

BT30-HDC22A-45

3.5~22

45

52

46

HDP-22

0.4

FDC-22

S-5L

BT30-HDC22A-60

3.5~22

60

0~8

47~49

46

HDP-22

0.6

BT30-HDC22A-75

3.5~22

75

0~8

47~64

46

HDP-22

0.7

BT30-HDC22A-90

3.5~22

90

0~8

47~79

46

HDP-22

0.9

BT40-HDC07A-75

0.5~7

75

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.1

FDC-07

S-0

BT40-HDC07A-90

0.5~7

90

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.1

BT40-HDC07A-105

0.5~7

105

0~4

22~45

23

HDP-07A

1.2

BT40-HDC09A-90

2.5~9

90

0~4

27~57

26

HDP-09

1.2

FDC-09

S-1L

BT40-HDC12A-90

2.5~12

90

0~5

3~69

32

HDP-12

1.3

FDC-12

S-3L

BT40-HDC16A-90

3.5~16

90

0~6

38~82

36

HDP-16

1.3

FDC-16

S-4L

BT40-HDC22A-105

3.5~22

90

0~8

47~103

46

HDP-22

1.5

FDC-22

S-5L

Thông tin bổ sung

HIGH PRECISION COLLET HOLDER

Sản phẩm tương thích cho công đoạn khoan, khoét, doa với
kích thước dụng cụ ở mức trung bình và nhỏ.
– Chế độ làm mát dụng cụ như làm mát bên ngoài dụng cụ, qua tâm dụng cụ,… chỉ cần thay thế bạc kẹp cho yêu cầu này ( Sản phẩm không sử dụng vòng đệm cho mọi yêu cầu.)

1 review for High Precision Collet Holder HDC●A

  1. 5 trên 5

    Rất tốt

Add a review

Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ: 0904.282.282 - 0912.633.668 Để Yêu Cầu Tư Vấn Và Báo Giá Sản Phẩm !

Sản Phẩm Đề Xuất