UGINT

Ugint là nhà sản xuất máy công cụ, trung tâm gia công, trung tâm phay, trung tâm ta rô cỡ nhỏ. Với thiết kế cải tiến và hiệu năng sản xuất cao, các máy của Ugint được sử dụng cho nhiều ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác nhau như: sản xuất hàng loạt cho ngành ô tô xe máy, chi tiết máy tính, và sản xuất khuôn mẫu.