MITSUBISHI HITACHI TOOL

Kể từ khi thành lập vào năm 1928, Hitachi Tool Engineeing luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu phong phú của khách hàng với tinh thần và niềm tin vào sản phẩm của Hitachi Tool. Vào tháng 4 năm 2015, công ty trở thành một thành viên của Mitsubishi Material Corporation Group. Năm 2017, với thay đổi chiến lược trở thành thương hiệu Moldino, nhằm cung cấp các sản phẩm cắt hàng đầu với công nghệ tiên tiến trong sản xuất khuôn mẫu.
Mitsubishi Hitachi Tool Engineering giải pháp hàng đầu cho gia công khuôn mẫu chính xác,gia công hoàng loạt. Dao Hitachi nâng cao năng xuất gia công,nâng cao chất lượng bề mặt và có độ bền cao. Giảm chi phí giá thành sản xuất. Không chỉ cung cấp các dụng cụ cắt, Mitsubishi Hitachi Tools cố gắng cung cấp cho khách hàng giải pháp cho máy phay, bao gồm lựa chọn công cụ tốt nhất, phương pháp cải thiện hiệu suất gia công, giảm tổng chi phí, tiết kiệm năng lượng….