FICEP

Với trụ sở tại Varese, Ý, Ficep là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể, bao gồm dải sản phẩm toàn diện các hệ thống công nghệ cao cho gia công kết cấu thép, gia công chế tạo và các sản phẩm cho ngành đúc. Các sản phẩm cho ngành Gia công chế tạo và Gia công kết cấu thép bao gồm hệ thống gia công khoan, đột, vạch dấu, phay… cho sản phẩm thép góc, dầm và ống, gia công tấm cũng như máy phun bi và xử lý bề mặt.
Ficep chú trọng tới việc nâng cao giá trị cho khách hàng bằng các giải pháp và dịch vụ toàn diện trước và sau khi bán hàng, phát triển và cung cấp các phần mềm quản lý sản xuất cùng với hệ thống CNC tiên tiến. Từ năm 2003, Ficep Hồng Kông trực tiếp cung cấp dịch vụ bán hàng, dịch vụ kỹ thuật và phụ kiện cho thị trường Châu Á.