ARO

Được thành lập từ năm 1949, ARO Welding Technologies SAS là nhà cung cấp thiết bị hàn điểm hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô và các ngành sản xuất với robot hàn tiên tiến, hàn tay, và hệ thống trạm hàn. Giải pháp tối ưu cho nhu cầu hàn điểm, hàn nối, hàn lăn và hàn đối đầu.
Các sản phẩm của ARO có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, hàng không, đường sắt, sản xuất hàng tiêu dùng, hệ thống sưởi và thông gió, các ngành xây dựng và năng lượng mặt trời.