HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC, CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN

Weldtec sẽ trình bày về công nghệ hàn điện tiếp xúc ,cách chỉnh dòng điện và các thông số máy hàn để hàn tốt bằng phương pháp này… Hàn điện tiếp xúc là một dạng hàn áp lực, dùng dòng có cường … Đọc tiếp HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC, CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN