Tuyển dụng

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ BÁN HÀNG BÁN HÀNG TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, TP.HCM – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY HÀN TẠI HÀ NỘI-THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ, THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI, HCM – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D CƠ KHÍ – THÁNG 3.2019

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING – GRAPHIC DESIGNER- THÁNG 3.2109

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG – P. KINH DOANH TOOL, P. HÀN, P.DỊCH VỤ, DỰ ÁN THÁNG 10, 11

%filename - weldtec%

TUYỂN DỤNG THÁNG 5-6/2018 NHÂN VIÊN SALE MÁY HÀN VÀ MÁY CNC

%filename - weldtec%

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KỸ THUẬT 12/2017

%filename - weldtec%

TUYỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT HẠN NỘP 8/3/2017