Trung Tâm Gia Công 5 Trục Versatech V
Trung bình 5 * 43885 bình chọn

TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC ĐA CHỨC NĂNG

Có thể thực hiện nhiều chức năng trên một hệ hống.Dùng cho những sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao và sản xuất theo quy trình lớn…