Trung Tâm Gia Công 5 Trục Versatech V-140V
Trung bình 5 * 43886 bình chọn

TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC ĐA CHỨC NĂNG

Có thể thực hiện nhiều chức năng trên một hệ hống.Dùng cho những sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao và sản xuất theo quy trình lớn…