TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC ĐA CHỨC NĂNG

Có thể thực hiện nhiều chức năng trên một hệ hống.Dùng cho những sản phẩm yêu cầu kỹ thuật cao và sản xuất theo quy trình lớn…

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn