ROBOT HÀN MIG/MAG

Phục vụ sản xuất hàng loạt, thay thế con người với chất lượng hàn và năng suất làm việc.Hệ thống điều khiển robot dễ dàng,có thể hàn mọi tư thế….

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn