Trung Tâm Tiện Đứng IVS
Trung bình 5 * 43879 bình chọn

MÁY TIỆN CNC

Độ cứng vững và chính xác cao,tốc độ chạy không tải các trục nhanh
Chống tâm truyền động lập trình. Bộ điều khiển CNC Smart mới thân thiện với người sử dụng…