Trung Tâm Tiện Đứng IVS 200
Trung bình 5 * 43883 bình chọn

MÁY TIỆN CNC

Độ cứng vững và chính xác cao,tốc độ chạy không tải các trục nhanh
Chống tâm truyền động lập trình. Bộ điều khiển CNC Smart mới thân thiện với người sử dụng…