Máy Phay Đứng CNC VCS 430A
Trung bình 5 * 43872 bình chọn

MÁY PHAY CNC

Độ ổn định cao cho gia công chi tiết,độ cứng vững cao cho gia công chính xác