Máy Phay Ngang CNC Nexus 4000-II
Trung bình 5 * 43876 bình chọn

MÁY PHAY CNC

Độ ổn định cao cho gia công chi tiết,độ cứng vững cao cho gia công chính xác