Máy Mài Công Cụ
Trung bình 5 * 43876 bình chọn

MÁY MÀI

Máy mài có hai loại chính: Máy mài tròn và máy mài phẳng. Thiết kế thân thiện ,dễ sử dụng ,độ bền rất cao