Bộ điều khiển và đầu hàn NA
Trung bình 5 * 13882 bình chọn

MÁY HÀN TỰ ĐỘNG

Máy hàn kết hợp với hệ thống cơ khí như xe,ray,giá .Tự động hàn theo điều khiển ….