Máy Hàn Hồ Quang Linc 405-S
Trung bình 5 * 43887 bình chọn

MÁY HÀN QUE

Máy hàn que sử dụng que hàn,có thể dùng nguồn AC hay DC,Với các đặc điểm bền và ổn định cao