Máy hàn hồ quang LINC 405-S / 405-SA / 635-S / 635-SA
Trung bình 5 * 43880 bình chọn

MÁY HÀN QUE

Máy hàn que sử dụng que hàn,có thể dùng nguồn AC hay DC,Với các đặc điểm bền và ổn định cao