Máy Hàn Mig/Mag 500
Trung bình 5 * 43875 bình chọn

MÁY HÀN MIG/MAG INVERTER

Công nghệ xung đơn/ xung kép tránh bắn tóe.Các chương trình mới được thiết lập cho vật liệu mới
Hệ thống làm mát nước tích hợp.Thuận tiện hơn cho việc sử dụng…