MÁY HÀN MIG/MAG INVERTER

Công nghệ xung đơn/ xung kép tránh bắn tóe.Các chương trình mới được thiết lập cho vật liệu mới
Hệ thống làm mát nước tích hợp.Thuận tiện hơn cho việc sử dụng…

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn