Máy Hàn MIG Invertec Stt II
Trung bình 5 * 43884 bình chọn

MÁY HÀN MIG MAG

Là phương pháp hàn bán tự động, Cải thiện năng suất làm việc. Giảm bớt chi phí trong sản xuất