MÁY HÀN ĐIỆN TRỞ

Áp dụng điện trở giữa 2 bề mặt tiếp xúc để sinh ra nhiệt dưới tác dụng của dòng điện…

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn