MÁY CẮT PLASMA DC INVERTER

Tốc độ cắt cao, chi phí thấp.
Đường cắt nhỏ phẳng, ít đường chuyển dịch
Dải dòng từ 40A tới 200A để cắt kim loại có độ dầy khác nhau

Weldtec Cong ty co phan cong nghe va thiet bi han 0903427200 nhamn@weldtec.com.vn