MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP IW-45K / IW-60K / IW-85KD / IW-120KD
Trung bình 5 * 43886 bình chọn

MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP

Là loại máy kết hợp giữa cắt thép hình, thép tấm và đột lỗ.Thiết kế thông minh,tối ưu khả năng sử dụng