Máy Cắt Đột Liên Hợp IW-45K
Trung bình 5 * 43888 bình chọn

MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP

Là loại máy kết hợp giữa cắt thép hình, thép tấm và đột lỗ.Thiết kế thông minh,tối ưu khả năng sử dụng