Máy Gia Công Tấm Gemini – Ficep
Trung bình 5 * 43880 bình chọn

HỆ THỐNG GIA CÔNG CNC FICEP

Hệ thống tích hợp nhiều chế độ như đột,khoan,cưa,đánh dấu
Dễ dàng lắp đặt và vận hành